Zaključili smo zadnji razpis programa ACF 2021–2024: kdo so prejemniki sredstev?

Zaključili smo razpis za male projekte, zadnji razpis v programu Active Citizens Fund 2021–2024. Vse prijavljene nevladne organizacije smo že obvestili o odločitvah, objavljamo pa tudi seznam vseh izbranih projektov. Na razpis so se lahko prijavile nevladne organizacije s sedežem v Sloveniji, ki so imele v letih 2018–2020 povprečni letni prihodek nižji od 50.000 evrov. Na razpisu je bilo na voljo 358.500 evrov.

Spomnimo: septembra smo končali prvo fazo javnega razpisa za male projekte. Od 70 ocenjenih vlog se je v drugo fazo uvrstilo 40 projektov, od tega 16 za programski rezultat Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij, 12 za rezultat Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam ter 12 za Opolnomočene ranljive skupine.

Od tistih, ki so se uvrstili v drugo fazo, so nas najbolj prepričali naslednji projekti:

Na področju Okrepljena zagovorniška/watchdog vloga nevladnih organizacij:

 • Najemniški blok – za pravico do varnega najema – IŠSP – Inštitut za študije stanovanj in prostora
 • Sedanjost in prihodnost dela – Društvo za izobraževanje o stvarnosti
 • Stopinje – Lokalna kultura so osebni odtisi – Kulturno društvo Perifigi
 • Skupni prostor za dostojno vključevanje v družbo – Kulturno društvo Gmajna
 • POMISLI, PREDNO (ZA)PARKIRAŠ – DRUŠTVO ZA MOBILNOST INVALIDOV MOJA POT
 • Gornja Radgona brez odpadkov – Zavod Rastišče – poligon za zelene ideje, Gornja Radgona
 • Postaja za mlade – Opolnomočenje mladih v lokalni skupnosti – Društvo varno aktivnih poti-VA
 • ZA ekološko kmetijstvo, varovanje okolja in zdravje ljudi – Zveza društev ekoloških kmetov Slovenije

Na področju Povečana podpora državljanski vzgoji in človekovim pravicam:

 • Moja šola, moj glas! – Društvo Organizacija za participatorno družbo
 • Varuhinje rek – KUD Center 21
 • Kritično opismenjevanje o teorijah zarot – Inštitut za delavske študije
 • Mladi za zeleno aktivno državljanstvo – Inštitut za ekologijo
 • Mi smo strpno kul – Društvo Eksena

Na področju Opolnomočene ranljive skupine:

 • Vključevanje skozi kolesarjenje – Zavod UVID Rogaška Slatina
 • Ozaveščanje skupnosti za končanje spolnih zlorab v katoliški Cerkvi v Sloveniji – Zavod Dovolj.je, Zavod za zaščito žrtev spolnih zlorav v Cerkvi na slovenskem
 • Brez ovir do enakosti – Društvo medkulturni dialog
 • Mek pe dolestar! Preprečevanje zlorabe drog med mladimi Romi na Dolenjskem – Romsko društvo Romano Veseli