Nov razpis Programa ACF v Sloveniji objavljen še ta teden. Prvič na voljo pavšal za strateški razvoj.

Priprava naslednjega, že tretjega, razpisa iz Programa ACF v Sloveniji je v zaključni fazi. Razpis za institucionalno podporo je namenjen srednje razvitim nevladnim organizacijam, ki delujejo na področju človekovih pravic, demokracije, transparentnosti in aktivnega državljanstva. Pet izbranih organizacij bo dobilo 3-letno podporo v vrednosti 90.000 evrov in široko podporo različnih mentorjev za uresničitev strateškega načrta.

Dodeljen znesek je pavšalen, kar pomeni, da organizacije ne bodo poročale o porabi finančnih sredstev, ampak o doseganju rezultatov.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki:

  • so bile ustanovljene vsaj 60 mesecev pred rokom prijave na razpis (ustanoviti so se torej morale pred 15. 3. 2016),
  • so v letih 2017–2019 imele povprečni letni prihodek med 100.000 in 500.000 evri,
  • ki izvajajo ali so od 1. januarja 2017 izvedle najmanj tri projekte na naslednjih področjih: a.) Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost; b.) Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete,
  • Imajo sprejet večletni organizacijski delovni načrt ali strategijo.

 

Delavnici v pomoč prijaviteljem:

Informativna spletna delavnica za prijavitelje na Javni razpis za institucionalno podporo

Petek, 22.1. 2021, ob 10. uri na ZOOM

Program delavnice in prijava

Strateško načrtovanje – spletna delavnica v pomoč prijaviteljem na Javni razpis za institucionalno podporo

Torek, 2. 2. 2021, ob 10. uri na ZOOM 

Program bo objavljen kmalu, na delavnice pa se lahko prijavite tukaj.

Oba delavnici se bosta snemali in bosta objavljeni na CNVOS-ovem YouTube kanalu.

Za več informacij spremljajte domačo stran in Facebook stran ACF programa v Sloveniji.