Program Active Citizens v Sloveniji: Kaj je novega?

Upravitelji sklada ACF v Sloveniji v zadnjih mesecih nismo počivali. Z veseljem vam sporočamo, da je javni razpis za institucionalno podporo skorajda usklajen: objavili ga bomo že v prvi polovici januarja! Do takrat pa si oglejte našo spletno stran acfslovenia.si, kjer smo objavili opise vseh aktualnih projektov, in razmislite, ali se lahko v njihovi družbi znajde tudi vaš projekt. Na Javnem pozivu za hitre projekte bomo namreč podprli še šest obetavnih zamisli!

Javni razpis za institucionalno podporo

Kot smo že pisali, so donatorji na podlagi naše ideje razvili novo shemo za celoten program, zato je usklajevanje našega naslednjega razpisa trajalo malo dlje. Zdaj je shema potrjena in usklajujemo le še zadnje podrobnosti razpisa. Objavili ga bomo v prvi polovici januarja. Razpis je namenjen organizacijam, ki so v letih 2017–2019 imele med 100.000 in 500.000 evri prihodka in ki bodo z letnim poročilo za 2019 dokazale, da delujejo na katerem od naslednjih področij:

  • demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete.

Razpis je zelo poseben, saj ne gre za klasično projektno podporo, ampak za 3-letno sofinanciranje izvajanja strateškega načrta v višini 90.000 evrov ob stalni mentorski podpori različnih strokovnjakov z namenom, da se organizacija dolgoročno okrepi.

Še najpomembnejša novost: celoten znesek, ki ga bodo organizacije prejele, bo pavšal! To pomeni, da izvajalci ne bodo poročali o porabi sredstev za posamezne aktivnosti, ampak bo fokus na vsebinskem poročanju in doseženih rezultatih. Ker gre za sofinanciranje izvajanja strateškega načrta, bodo organizacije porabo sredstev dokazovale z organizacijskimi letnimi poročili.

Javni razpis za mikro projekte (hiter odiv)

Sredstva za hiter odziv je prejelo že 14 organizacij. Na voljo je še nekaj več kot 30.000 evrov, kar pomeni, da bomo podprli še najmanj šest projektov. Javni poziv je objavljen tukaj. Pred prijavo vam priporočamo ogled videa, v katerem na kratko pojasnimo, kakšne mikro projekte lahko prijavite in informativno delavnico o javnem pozivu.

Objavljeni opisi tekočih projektov

Vas zanima, kateri projekti so nas prepričali? Oglejte si, kateri projekti so prejeli sredstva sklada ACF, kaj obljubljajo in kaj počnejo: tukaj.