Zadnja popotnica: kratki nasveti pred oddajo projektov

Rok za prijavo na Javni razpis za srednje in velike projekte programa ACF v Sloveniji se vztrajno bliža! Za vas smo posodobili odgovore na pogosto zastavljena vprašanja, kot zadnjo popotnico za prijavo na razpis pa smo pripravili tudi kratke nasvete za prijavitelje. Z dodatnimi vprašanji nas preko telefona ali e-pošte lahko zasujete samo še do 4. decembra!

Kratki nasveti

Ali vaša ideja sploh sodi na prednostna področja in pričakovane rezultate?

Natančno preberite Smernice za prijavitelje. Če vaša ideja ni točno to, kar se pričakuje glede na cilje in pričakovane rezultate programa, morda razmislite o kakšni drugi priložnosti. Pozorni bodite predvsem na posebna pravila glede upravičenosti aktivnosti v okviru področij socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin ter okolje in podnebne spremembe.

Osredotočite se na problem.

Zelo pomembno je, da natančno veste, kateri problem boste z vašim projektom reševali. Analizirajte ga na način, da se vprašate, ali je to resničen problem ali pa je morda bolj problematično kaj drugega oz. ga toliko zožajte, da boste dejansko lahko kaj naredili.

  • Primer: Osnovni problem: Slabo stanje javnega potniškega prometa. Ta problem je preširok, ker ni jasno, s katerimi aktivnostmi ga nasloviti, zato ga morate nadalje analizirati – zakaj je tako? Npr. Neprimernost zakonodaje, ki ne omogoča konkretnih rešitev ali 2. Slaba seznanjenost občin z ukrepi za izboljšanje JPP. Dobili ste več različnih vzrokov, na različnih nivojih in z različnimi ciljnimi skupinami. V dveh letih na vse ne boste mogli odgovoriti, zato se morate odločiti za najprimernejše (kje imate največ znanja, kje lahko največ prispevate) in glede na to opredelite rešitve (npr. sprememba zakona o …) in aktivnosti (1. Analiza tuje zakonodaje, 2. Analiza obstoječih rešitev, 3. Priprava predloga, 4. Pridobivanje podpore za predlog (od koga, na kakšen način …).
Ponudite celostno rešitev.

Resnično premislite, kaj vse je potrebno za doseganje dobrega rezultata.

  • Npr. za to, da bi dobili javno podporo za svoje predloge, ni dovolj, da organizirate tiskovno konferenco in izdate nekaj letakov, ampak je treba resnično premisliti, kako priti do ljudi, za katere je najbolj verjetno, da vas bodo podprli.
  • Za to, da bi ranljive skupine opolnomočili za uveljavljanje svojih pravic, ni dovolj, da zanje organizirate delavnice.
Preverite, kaj že obstaja.

Včasih se nam zdi, da je naša ideja resnično inovativna, potem pa ugotovimo, da se s tem nekdo že ukvarja. Če ugotovite, da je tudi v vašem primeru tako, premislite, ali je prostor za še en podoben projekt in če da, natančno navedite, v čem je vaša ideja drugačna oz. kaj dodatnega bo prinesla.

Bodite konkretni, kratki, jedrnati in plastični.

Vedno – še posebej pa v fazi koncepta projekta – je pomembno, da znate problem, rešitev in idejo nasploh predstaviti kratko, jedrnato in konkretno. Torej na način, da je vsem razumljiva in da bo na prvi pogled jasno, kaj je problem in kakšno rešitev ponujate.