Zveza trinajstih skladov za močnejšo civilno družbo

Skoraj 200 milijonov evrov, namenjenih za krepitev civilne družbe. Takšna podpora Norveških in EGP finančnih mehanizmov kaže na pomen civilne družbe za demokracijo, človekove pravice in socialno kohezijo po vsej Evropi.

Izvajanje programa Sklada za civilno družbo (Active Citizens Fund) poteka od leta 2017. Program trenutno izvaja trinajst skladov v naslednjih državah: Bolgarija, Hrvaška, Češka, Estonija, Grčija, Latvija, Litva, Malta, Poljska, Portugalska, Romunija, Slovaška in Slovenija.

V vseh državah program upravljajo nacionalni konzorciji nevladnih organizacij v sodelovanju z Uradom za finančni mehanizem. »Nevladne organizacije, ki so neodvisna sila, so v edinstvenem položaju, ki jim omogoča promocijo idej, vrednot in tudi odgovornosti vlade,« je dejal Sjur Larsen, direktor za srednjo Evropo in štipendije EGP pri norveškem ministrstvu za zunanje zadeve. Dodal je, da je civilna družba zelo pomembna kot čuvaj (watchdog), posvetovalno telo in pri vključevanju državljanov. Vključevanje in angažiranje nevladnih organizacij pomaga doseči kompromis, najti rešitve in se osredotočiti na skupno dobro vseh.

Čeprav se zneski sredstev in strateški cilji vsakega sklada v posameznih državah razlikujejo, imajo vsi skladi skupni splošni cilj – krepitev civilne družbe, aktivno državljanstvo ter krepitev položaja ranljivih skupin. Eden prvih ustanovljenih skladov za civilno družbo je bil bolgarski, zadnja pridružena pa sta latvijski in hrvaški. Vzpostavitev skladov ACF se trenutno obeta tudi na Cipru in Madžarskem.

Vabimo vas, da se seznanite z aktivnostmi obstoječih ACF skladov. Morda dobite nove ideje za svoje projekte ali pa se seznanite z aktivnostmi drugih evropskih organizacij:

Država Milijon EUR   Podpis pogodbe Več o programu Spletna stran sklada
Bolgarija 15,5 16.5.2018 https://ej.uz/j99c activecitizensfund.bg
Hrvaška 8,5 30.12.2019 https://ej.uz/kyc9 acfcroatia.hr/en/
Češka 15 12.6.2018 https://ej.uz/n6xq activecitizensfund.cz/en
Estonija 4 18.2.2019 https://ej.uz/gdgb acf.ee/en/
Grčija 12 22.1.2019 https://ej.uz/fv6i activecitizensfund.gr/en
Latvija 8,5 27.12.2019 https://ej.uz/dryr activecitizensfund.lv/en/
Litva 9 14.10.2019 https://ej.uz/6s5o apf.lt/en
Malta 0,7 6.2.2019 https://ej.uz/isvp activecitizensfund.mt
Poljska 53 23.10.2019 https://ej.uz/8rw7 aktywniobywatele.org.pl
Portugalska 11 9.7.2018 https://ej.uz/ovpw gulbenkian.pt/cidadaos-ativos/en
Romunija 46 16.5.2019 https://ej.uz/7qth activecitizensfund.ro/en
Slovaška 9 14.6.2018 https://ej.uz/oyuw acfslovakia.sk/en/home
Slovenija 3 11.7.2019 https://ej.uz/g3er acfslovenia.si/?lang=en

Nabor projektov, ki jih podpira ACF v vsaki državi, si bo prizadeval za razvoj dolgoročne trajnosti in zmogljivosti civilne družbe. S tem bo tudi okrepil vlogo civilne družbe pri spodbujanju demokratične participacije, aktivnega državljanstva in človekovih pravic. Zato sklad v vseh državah podpira projekte na naslednjih področjih:

  • Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost;
  • Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete;
  • Socialna pravičnost in vključevanje ranljivih skupin;
  • Enakost spolov in preprečevanje nasilja na podlagi spola;
  • Okolje in podnebne spremembe.

Več o programu in upravljalcih v drugih državah najdete tu. Če iščete partnerje na Norveškem ali drugje po Evropi, si oglejte ACF partnersko spletno stran.

 


Članek je prevod in priredba članka, ki so ga pripravili kolegi z ACF Latvija. Povezava do izvornega članka: https://www.activecitizensfund.lv/en/news/13-funds-towards-stronger-civil-society.html