Opolnomočenje ranljivih skupin

Za samozagovorništvo posameznikov iz ranljivih skupin, večji dostop do pravic in vključevanje v oblikovanje zakonodaje in predpisov, ki vplivajo na kakovost njihovega življenja.