Krepitev zagovorniške in watchdog vloge nevladnih organizacij

Za boljšo zakonodajo in več nevladnih organizacij, ki se aktivno vključujejo v pripravo nacionalnih zakonov in politik.