Zapiramo razpis za hitre odzive: podprli smo 20 projektov!

Skoraj natanko leto dni po objavi poziva za mikro projekte oz. hitre odzive – poziv, vreden dobrih 100.000 evrov, zapiramo. V tem času smo prejeli 74 vlog, od tega 61 popolnih vlog upravičenih prijaviteljev. Neodvisni ocenjevalci so izmed teh izbrali 20 projektov, ki so jim zagotovili sredstva za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki je terjala hiter odziv.

Vse projekte, ki so prepričali ocenjevalce, smo zbrali tukaj, njihove opise pa lahko poiščete med vsemi projekti, ki jih podpirajo države donatorice iz sklada ACF. Med njimi je na primer projekt Spregledani otroci Društva Vesele nogice, v katerem so se v času drugega vala epidemije borili za pravice otrok s posebnimi potrebami do strokovnih obravnav in terapij. S projektom so dali glas osebam s posebnimi potrebami in njihovim družinam, ki so pogosto spregledani in preslišani, ter z akcijami ozaveščanja opozorili na problematiko izgubljenih terapij in od odgovornih zahtevali rešitve.

Slovenska fundacija za UNICEF se je s sredstvi za hitre projekte odzvala na povečano tveganje za nasilje, zanemarjanje ter čustvene in druge stiske otrok. V okviru projekta Kam se je skrilo nasilje? so izobrazili strokovne delavce v vzgojno-izobraževalnih zavodih, kako prepoznati nasilje v družini v času omejevalnih ukrepov. Z njimi so delili smernice za prepoznavo nasilja in napotke, kako ravnati ob prepoznavi nasilja v času pandemije.

Med odobrenimi projekti je na primer tudi Za Savo, s katerim Eko krog, društvo za naravovarstvo in okoljevarstvo, javnost ozavešča o problematičnosti načrtovanih hidroelektrarn na Savi in odločevalce spodbuja k bolj transparentnemu sprejemanju odločitev.

Novice o projektih lahko spremljate na Facebook strani Active Citizens Fund – Slovenija, na družbenih omrežjih pa jih boste našli tudi s pomočjo ključnika #acfslovenia.